Zgłoś sugestię

Warunki zamieszczania opinii

Definicje.

 • Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 • Sprzedawca - Paweł Seredziński (NIP: 5842559561) i Justyna Kuśmierczyk (NIP:9281884425) prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Selmax S.C. Paweł Seredziński, Justyna Kuśmierczyk pod adresem ul. Witomińska 46 81-311 Gdynia, będący właścicielami Sklepu.

Warunki zamieszczania opinii.

 1. Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom publikację na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących produktów będących w ofercie Sklepu. zamieszczanie treści:
 2. Na stronie internetowej seltrade.pl zabronione jest:
  1. naruszających w jakiekolwiek sposób prawa osób trzecich (w tym m.in. dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa),
  2. mających charakter obraźliwy stanowiący groźby kierowane do innych osób,
  3. zawierających wulgaryzmy lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe,
  4. zawierające adresy email lub adresy do stron internetowych,
  5. pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy np:
   • reklam innego przedsiębiorcy lub produktu,
   • treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy,
   • treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 3. Na podstawie dostępnych środków sprzedawca weryfikuje i oznacza opinie, które pochodzą od Klienta, który nabył dany produkt.
 4. Usługi zamieszczania opinii jest nieodpłatna.