Zgłoś sugestię

Polityka prywatności obowiązująca do 2018-05-24

Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Selmax S.C. Paweł Seredziński, Justyna Szymiałojć z siedzibą w Gdyni.

 

I. Definicje:


1) Administrator - Selmax S.C. z siedzibą w Gdyni przy ul. Witomińskiej 46, zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym PKD 148851 w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz pod numerem 68527 w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni, NIP: 586-225-77-68, REGON: 221063707, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika oraz przechowuje te informacje jak również jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym użytkowników.


2) Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, prowadzoną przez Administratora, działającą w domenie seltrade.pl


3) Użytkownik - oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dla którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.


4) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.


5) adres IP Urządzenia – indywidualny oraz unikalny numer, który posiada Urządzenie Użytkownia podłączone do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).


6) Cookies - inaczej "ciasteczka", oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które Serwis wysyła do Urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu, a które następnie są zapisywane i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika.


7) Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


8) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu.

 

II. Dane Osobowe:


1) Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:


a) nazwisko i imię


b) adres IP Użytkownika,


c) w przypadku przedsiębiorcy: nazwa firmy i numer NIP


d) adres zamieszkania/ siedziby,


e) adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby,


f) adres poczty elektronicznej,


g) numer telefonu.


2) Podanie danych wymienionych wyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.


3) Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane jedynie, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę.


4) Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, aktualizacji tych danych, usuwania oraz żądanie zaprzestaniach ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1182). Aby to uprawnienie zrealizować, prosimy o korzystanie z opcji z funkcjonalności panelu użytkownika przypisanego do konta Użytkownika lub kontaktując się za pośrednictwem adresu: sklep@seltrade.pl.


5) Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów, stąd mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania przez Użytkownika tej formy płatności), a także instytucjom kredytującym zakup towarów (jeżeli towary zostały zakupione w systemie ratalnym).


6) Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych Użytkownika właściwym organom uprawnionym do przetwarzania danych oraz uprawnionym do żądania udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, sądom).


7) Poza przypadkami wskazanymi w powyższym punkcie informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

 

III. Cookies


1) Cookies wykorzystywane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów, złośliwego lub niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


2) Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:


a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


3) Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:


a) poprawnej konfiguracji funkcji Serwisu oraz realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu,


b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,


c) rozpoznania i zapamiętania urządzenia Użytkownika Serwisu, jego lokalizacji w celu dostosowania dostarczanych informacji do indywidualnych preferencji Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,


d) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika oraz personalizacji interfejsu Użytkownika,


e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,


f) uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapisanie sesji w serwisie oraz utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,


g) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.


h) analiz i badań oraz kontroli oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które stanowią podstawę analizy, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,


i) świadczenia usług reklamowych oraz dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich,


j) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.


4) Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:


a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Google AdWords [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
plus.google.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


c) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
opineo.pl [administrator Cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu]


d) realizacji płatności:
www.payu.pl [administrator Cookies: PayU S.A.]


e) rozpoznawanie lokalizacji:
google.com (google.maps) - [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


5) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego Urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby ograniczyć bądź blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź by Użytkownik był każdorazowo informowany o zamieszczeniu Cookies na jego Urządzeniu. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć zamieszczone w Urządzeniu pliki Cookies.


6) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


7) Ograniczenie, bądź wyłączenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.