Zgłoś sugestię

AutoMapa Polska XL BOX z roczną aktualizacją

producent: Pozostali
symbol: gpsmapautomappl
178,00  cena netto: 144,72 zł
wysyłka od: 7,90 zł
Produkt obecnie niedostępny
  • Najdokładniejsza mapa na rynku
  • Dokładne, punktowe adresy
  • Trójwymiarowe wizualizacje ok. 700 miast
  • POI (Punkty Użyteczności Publicznej)
AutoMapa Polska XL to najpełniejsza, najdokładniejsza i najpopularniejsza na rynku mapa nawigacyjna Polski.

Zawiera wszystkie informacje niezbędne w skutecznej nawigacji drogowej.

Sercem produktu jest kompletna wektorowa mapa dróg prowadzących do wszystkich miejsc zamieszkania w Polsce. Zawiera wszystkie kategorie dróg od autostrad, poprzez drogi szybkiego ruchu, drogi międzynarodowe i krajowe, aż po drogi lokalne, a nawet gruntowe i leśne.

Pierwsza wersja, opublikowana w 2003 roku, wykonana została na podstawie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 udostępnionej przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP. Informacje z map topograficznych były sukcesywnie weryfikowane z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych oraz pomiarów w terenie, co pozwoliło stworzyć najdokładniejszą i najpełniejszą na rynku mapę dróg Polski.

Ze szczególną starannością przygotowane zostały plany nawigacyjne wszystkich polskich miast. Wykonane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, zapewniają dokładność odpowiadającą 1:5 000 dla map papierowych, czyli ok.1m w terenie.
Plany nawigacyjne, oprócz dokładnej siatki ulic, zawierają również szczegółowe informacje opisujące sytuację drogową: kategorie i kierunkowość ulic, oznaczenie dróg wielopasmowych, ronda, place z nazwami, podział na dzielnice, tereny zielone (parki, skwery), rzeki i cieki wodne oraz tereny przemysłowe.
Absolutnie unikatową cechą AutoMapy są dokładne, punktowe adresy. Mapy innych producentów posługują się adresami przybliżonymi wyliczanymi na podstawie informacji o numerach posesji przy skrzyżowaniach ulic. W małych miejscowościach informacje takie są często wystarczająco dokładne, jednak nie sprawdzają się w dużych miastach. Dlatego właśnie punktowe precyzyjne adresy zawarte w AutoMapie cieszą się tak dużym uznaniem kierowców taksówek.

Użytkownicy AutoMapy, jako jedyni mają możliwość wykorzystania w nawigacji trójwymiarowych wizualizacji budynków w blisko 700 miastach i miejscowościach w Polsce, oraz precyzyjnych obrysów poszczególnych pozostałych budynków w pozostałej części kraju.

Bardzo ważnym elementem map są tzw. Punkty Użyteczności Publicznej (POI). Codziennie aktualizowana przez portal społecznościowy miplo.pl  ich blisko 400 tysięczna baza zawiera nie tylko bazę fotoradarów, niebezpiecznych miejsc, czy stacji benzynowych, ale również bazy hotelowe, gastronomiczne i inne, zgromadzone w niemal 1000 kategoriach tematycznych.AutoMapa Polska XL to najpełniejsza, najdokładniejsza i najpopularniejsza na rynku mapa nawigacyjna Polski.

Zawiera wszystkie informacje niezbędne w skutecznej nawigacji drogowej.

Sercem produktu jest kompletna wektorowa mapa dróg prowadzących do wszystkich miejsc zamieszkania w Polsce. Zawiera wszystkie kategorie dróg od autostrad, poprzez drogi szybkiego ruchu, drogi międzynarodowe i krajowe, aż po drogi lokalne, a nawet gruntowe i leśne.

Pierwsza wersja, opublikowana w 2003 roku, wykonana została na podstawie wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000 udostępnionej przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP. Informacje z map topograficznych były sukcesywnie weryfikowane z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych oraz pomiarów w terenie, co pozwoliło stworzyć najdokładniejszą i najpełniejszą na rynku mapę dróg Polski.
Ze szczególną starannością przygotowane zostały plany nawigacyjne wszystkich polskich miast. Wykonane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, zapewniają dokładność odpowiadającą 1:5 000 dla map papierowych, czyli ok. 1m w terenie.
Plany nawigacyjne, oprócz dokładnej siatki ulic, zawierają również szczegółowe informacje opisujące sytuację drogową: kategorie i kierunkowość ulic, oznaczenie dróg wielopasmowych, ronda, place z nazwami, podział na dzielnice, tereny zielone (parki, skwery), rzeki i cieki wodne oraz tereny przemysłowe.

Absolutnie unikatową cechą AutoMapy są dokładne, punktowe adresy. Mapy innych producentów posługują się adresami przybliżonymi wyliczanymi na podstawie informacji o numerach posesji przy skrzyżowaniach ulic. W małych miejscowościach informacje takie są często wystarczająco dokładne, jednak nie sprawdzają się w dużych miastach. Dlatego właśnie punktowe precyzyjne adresy zawarte w AutoMapie cieszą się tak dużym uznaniem kierowców taksówek.


Użytkownicy AutoMapy, jako jedyni mają możliwość wykorzystania w nawigacji trójwymiarowych wizualizacji budynków w blisko 700 miastach i miejscowościach w Polsce, oraz precyzyjnych obrysów poszczególnych pozostałych budynków w pozostałej części kraju.

Bardzo ważnym elementem map są tzw. Punkty Użyteczności Publicznej (POI). Codziennie aktualizowana przez portal społecznościowy miplo.pl  ich blisko 400 tysięczna baza zawiera nie tylko bazę fotoradarów, niebezpiecznych miejsc, czy stacji benzynowych, ale również bazy hotelowe, gastronomiczne i inne, zgromadzone w niemal 1000 kategoriach tematycznych.

Zawartość map nawigacyjnych:
dokładność nominalna map w największych miastach [m]
1
dokładność poza największymi miastami [m]
5-12
drogi wszystkich kategorii [km]
647 723
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania [%]
100
drogi gruntowe [km]
417 237
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 1 782
miejscowości i osady [szt]
102 353
nawigacyjne plany miejscowości i miast [szt]
26 633
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości [%]
84
nawigacyjne plany miast [szt]
903
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi [%]
100
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi [szt]
4 334
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami [%]
74
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami [szt]
801
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami [%]
96
miasta i miejscowości z kompletem nazw ulic [szt]
5 679
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) [szt]
875
miasta z budynkami 3D (z wysokością) [szt]
62
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi [szt]
-
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi [%]
-
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) [szt]
3 003 327
kształty poszczególnych budynków (3D) [szt]
1 316 481
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) [szt]
2 833 504
obszary zabudowy [szt]
287 321
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej [szt]
51 879
punkty użyteczności publicznej (POI) [szt]
604 722
jeziora [szt]
52 565
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km]
137 116
obszary leśne [szt]
158 432
linie kolejowe [km]
29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) [szt]
14 327Produkt posiada certyfikat CE, spełnia wszelkie niezbędne wymogi oraz przepisy, a także został dopuszczony do obrotu na terytorium RP. Kraj pochodzenia: Chiny
Opinie o produkcie
Dostawa i płatność
Zapytaj o produkt
Seltrade